Ny märkning av det digitala utbudet

För att tydliggöra skillnaden mellan åsikter och nyheter lanserar Sveriges Radio idag märkning av innehållet på nätet.

Sveriges Radios grundläggande uppdrag är att göra program och nyheter som är sakliga, opartiska och allsidiga. Publikens förtroende för programmen är mycket stort.

I uppdraget ingår också att bereda plats för olika åsikter i fristående krönikor från personer som inte är anställda i företaget eller analyser och recensioner som är professionella bedömningar men inte kan betecknas som fakta. I radiosändningar är uppdelningen mellan nyhetsjournalistik och åsiktsjournalistik tydlig med övergångar och vinjetter som klargör skillnader. Men när allt fler följer nyhetsflöden digitalt är risken att det inte är tydligt vem som står bakom en åsikt eller vad för slags innehåll det rör sig om och i vilket sammanhang det har publicerats.

Därför börjar Sveriges Radio från och med 19 juni att märka publiceringar som inte är nyhetsmaterial enligt branschorganisationen Utgivarnas riktlinjer och rekommendationer.

Det material som kommer att märkas är:

  • Kommentarer/analyser
  • Krönikor
  • Recensioner
  • Debattinlägg
  • Essäer

En nyhet är också att datum för publiceringar, liksom uppdateringar, görs tydligare för besökaren genom ny design. Detta för att det inte ska råda tvivel om när en publicering har gjorts, men framför allt för att äldre publiceringar kan få nytt liv långt efter den ursprungliga publiceringen.

– När material delas på nätet är det ibland svårt att se vad som är sakliga, opartiska nyheter och vad som är åsikter. Det är inte heller ovanligt att gammalt material plötsligt börjar delas igen, men i nya sammanhang. Med vårt höga förtroende och vårt oberoende är det viktigt att vår publik förstår vad som är vad, det får inte missuppfattas, säger Sveriges Radios programdirektör Björn Löfdahl.

I samband med märkningen kommer Sveriges Radio göra det lättare för publiken att hitta information om vad public service är och hur vi arbetar med vårt innehåll. Det ska också framgå tydligare hur publiken kan anmäla innehåll, som man tycker strider mot uppdraget, till Granskningsnämnden.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Bremberg, områdeschef Mitt, projektledare för märkningsarbetet
helena.bremberg@sverigesradio.se
070-684 92 01

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Multimedia

Multimedia