Radio Sweden slås ihop med Ekot

Radio Sweden är namnet på Sveriges Radios nyhetssändningar på arabiska, kurdiska, somaliska, persiska och engelska. Nu flyttar Radio Sweden in under Ekots organisation där rikssända nyheter och aktualitetsprogram på svenska ryms. Detta för att nyhetsarbetet på samtliga språk ska kunna utvecklas i takt med förändringar i omvärlden och bättre spegla dagens svenska samhälle. 


Fler nyhetsredaktioner flyttar organisatoriskt in på Ekot. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Ett av Sveriges Radios strategiska mål är att bättre belysa och lyfta fram mångfalden i hela Sverige. Flytten av Radio Sweden till Ekot är ett led i de strävandena.

– Vi måste bli relevanta för fler grupper än i dag. Det är oerhört viktigt att svenskar med annan bakgrund också kan känna igen sig i nyhetsbudet. När det svenska samhället och medievanorna nu snabbt förändras finns ett behov av en omorganisation för att få ut mer journalistisk kraft, säger programdirektör Björn Löfdahl.

Journalisterna som arbetar på andra språk än svenska ska fortsätta att producera egen journalistik, men deras nyheter kan även publiceras på svenska. Och nyheter som tas fram av de svenskspråkiga redaktionerna kan publiceras på andra språk.

– Det är ett sätt få ut mesta möjliga av allas arbete, att använda resurserna smart. På Radio Sweden ryms en oerhörd kompetens som kommer att berika de svenskspråkiga programmen och nyheterna, och tvärtom, säger Radio Swedens chef Ingemar Löfgren.

På Ekot ser man stora möjligheter i den nya strukturen.

– För Ekots nyhets- och aktualitetsprogram är det mycket positivt att få in nya duktiga medarbetare som både kommer att göra agendasättande journalistik på sina respektive språk och utveckla Ekots nyhetsverksamhet med kompetens och språkkunskaper, säger Ekochefen Olle Zachrison.

Tidplan framåt 

Radio Swedens övergång till Ekot startar under april. Då flyttas också sändningarna på minoritetsspråket romani chib organisatoriskt till Sisuradio. Radio Swedens nyhetsverksamhet på ryska och tyska upphör samtidigt. 

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Sahlin, PR- och presschef
eva.sahlin@sverigesradio.se
070-684 18 52 

Taggar:

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Multimedia

Multimedia