Utrikesbevakning i förändring – rapport av Mats Svegfors och Cilla Benkö

”Flera skäl gör att det finns extra anledning att just nu stanna upp och reflektera över medieutvecklingen. Ett är att dramatiken i världshändelserna har varit osedvanligt stor ända sedan de första dagarna januari i år. Ett annat skäl är den snabbhet med vilken nätet och de sociala medierna förändras. Ett tredje är det publicistiska haveri som Rupert Murdoch råkade ut för mitt under sommaren med avslöjandena av News of the Worlds telefonavlysningar.”

Så inleds Rapporten ” Vi lever i världen men rapporterar om grannskapet” av Mats Svegfors och Cilla Benkö som finns bifogad detta utskick. Rapporten finns också publicerad på www.sverigesradio.se/medieormen

– Vi har tidigare behandlat flera aspekter på utrikesrapporteringen men inte behandlat denna speciellt. Ett viktigt skäl till att vi nu ägnar utrikesjournalistiken i allmänhet och utrikeskorrespondenterna i synnerhet ett eget avsnitt är erfarenheterna inom Sveriges Radio under det senaste halvåret, säger Mats Svegfors och Cilla Benkö.

Möt Radiokorrespondenterna på Södra Teatern Mosebacke torg idag från 15.00 till ca 20.00.Fullständigt program: www.sverigesradio.se/radiokorrespondenterna

Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn är en interaktiv webbok av Cilla Benkö och Mats Svegfors. Texten i bokprojektet förändras över tid, för att läsa den allra senaste versionen gå in på sverigesradio.se/medieormen

Bengt Arwén, presschef
bengt.arwen@sr.se
0703-72 71 81

För intervjuer med Sveriges Radios korrespondenter, kontakta
Robert Stjernberg
robert.stjernberg@sr.se
0708-63 91 50

Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press

 

Om oss

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett public service-företag. Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgift att göra kvalitativa program av alla slag för hela Sveriges befolkning. Varje dag lyssnar fyra miljoner personer på oss. Sveriges Radios Presstjänst På presstjänsten arbetar vi med programmen i samtliga kanaler samt ansvarar för företagsledningens presskontakter. På presswebben finns programinformation och de pressreleraser vi skickar ut:http://sverigesradio.se/press

Prenumerera

Dokument & länkar