Christer Schoug ny VD för Sveriges Redareförening

Civilingenjör Christer Schoug (55) har utsetts till ny VD för Sveriges Redareföre-ning. Christer som är mariningenjör inom skeppsbyggnad kommer närmast från Royal Caribbean Cruises där han varit ansvarig för nybyggen och design av kryss-ningsfartyg. Tidigare har han varit VD för Stena RoRo, driftsansvarig på Sweferry och arbetat på Kockums i Malmö.

- Det är med stor glädje vi välkomnar Christer som ny VD. Med sin långa erfarenhet från branschen både i Sverige och internationellt kommer han att leda föreningens arbete och de viktiga frågorna för att stärka svensk sjöfart, säger föreningens ordförande Lars Höglund.

Christer tillträder under andra halvan av maj.

- Det är en stor ära att få leda denna för svensk sjöfart så viktiga organisation. Med stor ödmjukhet för det goda arbete som skett under Håkan Fribergs ledning ser jag fram emot att återvända till Sverige och vara med och bidra till en stark utveckling av sjöfarten, sä-ger Christer Schoug.

Sveriges Redareförening är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och represen-terar svenska rederier med verksamhet över hela världen. Föreningens övergripande och viktigaste uppgift är att skapa så goda konkurrensvillkor som möjligt för svenska rederier.

För mer information kontakta Lars Höglund, ordförande Sveriges Redareförening, telefon +46705749641 , lars.hoglund@furetank.se

Dokument & länkar