Sveriges Redareförening får ny ordförande

Vid Sveriges Redareförenings årsmöte den 19 april valdes Anders Boman, Walleniusrederierna AB, till ny ordförande. Lars Höglund lämnade ordförandeposten efter 4 år.

- Jag ser fram emot att leda föreningen och att samarbeta med kansliet i Göteborg. Min uppfattning är också att föreningen skall utöka samarbetet med andra organisationer för att utveckla och stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft, säger Anders Boman.

Vid årsmötet valdes tre nya ledamöter in till styrelsen.

Claes Berglund, Stena
Mikael Laurin, Laurin Maritime
Kim H. Sörensen, Transatlantic

Övriga styrelseledamöter är

Anders Boman, ordförande, Walleniusrederierna
Lars Höglund, vice ordförande, Furetank Rederi Ab
Dan Sten Olsson, vice ordförande, Stena AB
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland
Anders Källsson, Erik Thun AB
Torkel Hermansson, Tarbit Shipping AB
Ragnar Johansson, SOL North Europé Service AB
Jonas Backman, Sirius Shipping AB
Jan Hanses, Viking Rederi AB
Olav K. Rakkenes, Atlantic Container Line

För ytterligare information
Kontakta Håkan Friberg +46 705 14 07 09

Dokument & länkar