Betalningsbalans, andra kvartalet 2007

Bytesbalansen visade ett överskott på 39,7 miljarder kronor andra kvartalet 2007, vilket är en minskning med 2,4 miljarder jämfört med samma period 2006. Trots en starkt förbättrad tjänstebalans försvagades bytesbalansen som helhet mellan jämförelseperioderna.

Den finansiella balansen gav ett nettoutflöde på 95,3 miljarder under det andra kvartalet 2007. Till detta bidrog framförallt portföljinvesteringarna som svarade för det största utflödet, 129,5 miljarder kronor.

Betalningsbalansen kommer i fortsättningen att produceras och publiceras av Statistiska Centralbyrån på Riksbankens uppdrag. Från den 10 oktober kommer all statistik rörande betalningsbalansen att finnas tillgänglig på SCB:s webbplats www.scb.se

Dokument & länkar