Den 15 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.

Den femtonde och sextonde krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 15 juni om 40 miljarder kronor i 3-mån respektive 6-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 168 dagar och förfaller därmed den 9 september 2009 respektive den 2 december 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter. Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 12 månaders löptid, kommer att hållas den 29 juni. För mer information se www.riksbank.se.

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Prenumerera

Dokument & länkar