Den 24 juni erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 dagar)

För att förbättra kreditförsörjningen för företagen beslöt Riksbanken den 28 oktober att inrätta en tillfällig kreditfacilitet med företagscertifikat som säkerhet. Krediterna har erbjudits genom ett auktionsförfarande och löpte på tre månader. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

Den nittonde krediten inom det nya programmet tillhandahålls genom en auktion den 24 juni om 25 miljarder kronor. Lånet ges mot företagscertifikat som säkerhet och löptiden är 84 dagar, vilket innebär att lånet förfaller den 22 september 2009. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,20 procentenheter. En penningpolitisk motpart som önskar delta i auktionen den 24 juni måste anmäla vilka företagscertifikatsprogram de önskar använda senast torsdagen den 18 juni, kl. 15:00. Anmälan om deltagande i programmet lämnas senast onsdagen den 24 juni kl.10:00 om ingen sådan anmälan lämnats tidigare. Likviddag är tisdagen den 30 juni. Närmare information om förfarandet och om villkoren för kreditfaciliteten finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Prenumerera

Dokument & länkar