Den 26 juli erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta.

Den 62:a krediten mot säkerhet inom programmet tillhandahålls genom en auktion av ett 1-månaders lån om 25 miljarder kronor den 26 juli 2010. Lånets löptid är 28 dagar och förfaller därmed den 25 augusti 2010. Minimiräntan motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,50 procentenheter.

www.riksbank.se

Presstjänsten, 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Prenumerera

Dokument & länkar