Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken vid utgången av sin mandatperiod den 20 maj. Skälet är att han inte lyckats få stöd för en penningpolitik som han anser skulle leda till bättre måluppfyllelse för både inflationen och arbetslösheten.

”Jag avser att lämna Riksbanken när mitt nuvarande mandat går ut och står således inte till tillförfogande för ett förnyat mandat. Skälet till detta är att jag inte lyckats få gehör för en penningpolitik som jag anser skulle leda till bättre måluppfyllelse, med både en högre inflation närmare målet på 2 procent och en lägre arbetslöshet. Jag vill samtidigt betona att tiden på Riksbanken varit en fantastiskt intressant och lärorik tid. Bland det bästa med arbetet på Riksbanken har varit kontakten och samarbetet med Riksbankens många utomordentligt kunniga och kompetenta medarbetare. Det är något som jag verkligen kommer att sakna. Jag har också fått tillfälle att se att de metoder för praktisk penningpolitik som jag varit med om att utveckla, före och under min tid på Riksbanken, faktiskt fungerar. Rätt tillämpade kan de användas för att uppnå en väl avvägd penningpolitik”, säger Lars E.O. Svensson.

Lars E.O. Svensson finns tillgänglig för att svara på frågor vid en presskonferens klockan 11 idag på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation.

Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.