Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken i maj

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken den 20 maj då hans mandatperiod löper ut. Svensson har varit ledamot av Riksbankens direktion sedan 21 maj 2007 och har meddelat riksbanksfullmäktige att han inte ställer upp för omval som direktionsledamot.

”Vi vill på riksbanksfullmäktiges vägnar tacka Lars E.O. Svensson för ett värdefullt arbete under sin tid på Riksbanken. Han har med sin gedigna akademiska bakgrund förtjänstfullt bidragit till att utveckla Riksbankens analysarbete och framgångsrikt skapat intresse för de penningpolitiska frågorna såväl i Sverige som internationellt”, säger Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges ordförande och Sven-Erik Österberg, vice ordförande i riksbanksfullmäktige i en gemensam kommentar.

Som tidigare annonserats löper även vice riksbankschef Barbro Wickman-Paraks mandat ut i maj. ”Vi arbetar nu tillsammans i riksbanksfullmäktige med att hitta efterträdare till Wickman-Parak och Svensson”, avslutar Gernandt och Österberg.

Johan Gernandt, ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 0707143178,
Sven-Erik Österberg, vice ordförande i riksbanksfullmäktige, tel. 0768364684,
Presstjänsten, tel. 08-7870200

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.