Martin Flodéns mandat förlängt sex år till

Riksbanksfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari att förlänga vice riksbankschef Martin Flodéns mandat som direktionsledamot sex år från och med den 22 maj 2018. Martin Flodéns mandat löper därmed till och med den 21 maj 2024. 

”Martin Flodén har bidragit med hög kompetens inom de finansiella och makroekonomiska områdena. Han har utfört sitt arbete på ett utmärkt sätt och kompletterar de övriga ledamöterna väl. Vi är därför mycket glada att Martin har tackat ja till ytterligare en mandatperiod”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm.

”Jag är glad över att ha fått förtroendet att fortsätta mitt arbete i Riksbankens direktion. Riksbanken står inför flera viktiga och intressanta framtidsfrågor. Jag ser fram emot att bidra till arbetet med dessa”, säger Martin Flodén. 

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.