Martin W Johansson tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet

Riksbankens direktion har beslutat att utse Martin W Johansson som tillförordnad chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet efter Mattias Persson som utsetts till en tjänst i Nordea.

Martin W Johansson, som för närvarande är biträdande chef för avdelningen för finansiell stabilitet, kommer från och med idag, den 16 juli, att vara tillförordnad chef på avdelningen och ansvarig för det finansiella stabilitetsarbetet i Riksbanken fram till dess en ny chef har utsetts och tillträtt.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.