Olof Sandstedt ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet

Riksbankens direktion har utsett Olof Sandstedt som idag är tillförordnad avdelningschef till chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Han tillträder tjänsten den 14 november 2017.

”Olof Sandstedt har gedigna kunskaper inom området finansiell stabilitet, framför allt frågor som rör bankanalys och finansiella marknader. Vi ser alla fram emot ett fortsatt samarbete med honom”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Olof Sandstedt har varit verksam som biträdande chef på avdelningen för finansiell stabilitet sedan 2015 och var dessförinnan chef på enheten för bankanalys. Han anställdes på Riksbanken 2007 och kom då närmast från JP Morgon. Olof Sandstedt har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.