Penningpolitiska protokollen publiceras tidigare

De penningpolitiska protokollen kommer från och med februari att publiceras ungefär 10 dagar efter det penningpolitiska mötet, jämfört med tidigare 14 dagar efter. 

Sedan det penningpolitiska protokollet började publiceras 1999 har det skett en del förändringar i både rutiner och processer som gör det möjligt att publicera protokollet något tidigare än förut. Förändringen träder i kraft från och med det penningpolitiska mötet i februari 2018.

Som en konsekvens av detta har Riksbankens kalender uppdaterats med nya publiceringsdatum för de penningpolitiska protokollen. Protokollet från det penningpolitiska mötet i februari kommer att publiceras den 23 februari i stället för den 27 februari som tidigare annonserats. 

För mer information om direktionens beslut om protokollen, se beslutsunderlag.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.