Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 30 juni 2010

​Vid det penningpolitiska mötet den 30 juni beslöt Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,5 procent. Bedömningen gjordes att svensk ekonomi utvecklas starkt efter den djupa nedgången. Samtidigt väntas den ekonomiska tillväxten i omvärlden bli lägre, vilket gör att räntan på längre sikt inte behöver höjas lika mycket som i tidigare bedömning. För att klara inflationsmålet på 2 procent och få en stabil utveckling i den reala ekonomin behöver räntan nu successivt börja höjas mot mer normala nivåer.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm reserverade sig mot beslutet att höja räntan. Hon förordade en reporäntebana med en oförändrad ränta på 0,25 procent fram till september och därefter successiva höjningar enligt den profil som presenteras i den penningpolitiska rapporten.

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot reporäntebanan och förordade en reporäntebana med en reporänta på 0,25 procent till och med fjärde kvartalet 2010 och därefter en gradvis återgång till huvudscenariots reporäntebana.

www.riksbank.se

Presstjänsten, tel 08-7870200

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Prenumerera

Dokument & länkar