Riksbanken erbjuder lån i dollar den 24 juni

Riksbanken erbjuder ytterligare lån i US-dollar. Krediten kommer att tillhandahållas genom en auktion onsdagen den 24 juni om 10 miljarder US-dollar som riktas till Riksbanken primära penningpolitiska motparter. Lånen, som ges mot säkerhet, har en löptid på 84 dagar med likviddag den 26 juni vilket innebär att lånet förfaller den 18 september 2009. Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA. För fullständiga villkor se www.riksbank.se.

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Prenumerera

Dokument & länkar