Riksbanken levererar in 2,3 miljarder kronor till statskassan

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2017. Fullmäktige föreslår att 2,3 miljarder kronor levereras in till statskassan.

Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inleverans av Riksbankens vinst sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren levereras in till statskassan. Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2017/18:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera.

Susanne Eberstein, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-252 66 90, Michael Lundholm, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 070-533 45 55

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.