Riksbanken levererar in 6,8 miljarder kronor till statskassan

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2012.
Fullmäktige föreslår att 6,8 miljarder kronor levereras in till statskassan.

Förslaget har beräknats i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inleverans av Riksbankens vinst sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren levereras in till statskassan. Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2012/13:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2012 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2012.

Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-714 31 78
Sven-Erik Österberg, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 0768-36 46 84

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.