Riksbankens jubileumskonferens 25 maj – centralbanker igår, idag och imorgon

I år fyller Sveriges riksbank 350 år. Därför anordnar Riksbanken och Sveriges riks-dag en jubileumskonferens på temat ”Centralbanker igår, idag och imorgon”. Värdar är riksdagens talman Urban Ahlin, riksbanksfullmäktiges ordförande Su-sanne Eberstein och riksbankschef Stefan Ingves. Bland talarna och paneldeltagarna finns centralbankschefer, ekonomer och aka-demiker från hela världen. På scen medverkar bland andra centralbankschef Mark Carney från Bank of England, Finlands centralbankschef Erkki Liikanen och centralbankschef Jerome Powell från Federal Reserve System.

Konferensen hålls fredagen den 25 maj 2018 mellan klockan 9:00 och 17:00 i Sveriges riksdag, andrakammarsalen, ingång från Riksplan.

Program
Förmiddagen, som hålls på svenska, har temat centralbankers roll i samhället, hur deras roll har förändrats över tid och vilka utmaningar som ligger framför oss.

Eftermiddagen, som hålls på engelska, inleds med en presentation av Riksban-kens jubileumsbok “Sveriges Riksbank and the History of Central Banking”. Där-efter hålls en paneldiskussion kring centralbankers roll i framtiden. 
Länk till fullständigt program: https://bit.ly/2KvecgW

Webb-tv
Seminariet kan följas direkt samt ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering
Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan an-söka om en sådan. Ansökan görs senast onsdagen den 23 maj klockan 13.00 via e-post till adressen riksdagsinformation@riksdagen.se eller via telefon 020-349 000. Ange följande uppgifter i ansökan: namn, e-postadress och telefonnum-mer, medieföretag, personnummer och kontaktuppgifter till närmaste chef.

Varmt välkommen!

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.