Stefan Ingves deltar inte på morgondagens presskonferens

Stefan Ingves deltar inte på morgondagens presskonferens om det penningpolitiska beslutet på grund av influensa. Han deltog dock i det penningpolitiska mötet och i beslutet idag per telefon.

Av samma skäl deltog även Kerstin af Jochnick på mötet och i beslutet per telefon.

Beslutet från det penningpolitiska mötet publiceras den 14 februari klockan 9.30. En presskonferens om det penningpolitiska beslutet kommer, som tidigare annonserats, att hållas klockan 11 samma dag. På presskonferensen deltar vice riksbankschef Per Jansson och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.