Swapavtalet med Federal Reserve förlängt

De tillfälliga, ömsesidiga valutaarrangemangen (swapfaciliteter) i dollar mellan den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, och andra centralbanker, bland andra Riksbanken, har förlängts till den 1 februari 2010. Förlängningen gäller swapfaciliteter mellan Federal Reserve och var och en av följande centralbanker: Reserve Bank of Australia, Banco Central do Brasil, Bank of Canada, Danmarks Nationalbank, Bank of England, Europeiska centralbanken, Bank of Korea, Banco de Mexico, Reserve Bank of New Zealand, Norges Bank, Monetary Authority of Singapore, Sveriges riksbank, och Swiss National Bank. Bank of Japan kommer att behandla förlängningen av swapavtalet vid sitt nästa penningpolitiska möte. Information från andra centralbanker: Federal Reserve, http://www.federalreserve.gov Reserve Bank of Australia, http://www.rba.gov.au Banco Central do Brasil, http://www.bcb.gov.br Bank of Canada, http://www.bankofcanada.ca Danmarks Nationalbank, http://www.nationalbanken.dk Bank of England, http://www.bankofengland.co.uk European Central Bank, http://www.ecb.int Bank of Korea, http://www.bok.or.kr Banco de Mexico, http://www.banxico.org.mx Reserve Bank of New Zealand, http://www.rbnz.govt.nz Norges Bank, http://www.norges-bank.no Monetary Authority of Singapore, http://www.mas.gov.sg Swiss National Bank, http://www.snb.ch Bank of Japan, www.boj.or.jp/en

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Prenumerera

Dokument & länkar