Hur bryter vi dåliga konsumtionsvanor? – ungdomar och vuxna debatterar!

Hur bryter vi dåliga konsumtionsvanor och lägger grunden för en hälsosam livsstil? Vad tycker våra ungdomar? Hur resonerar vuxenvärlden? Debatt i Almedalen 6 juli.Under rubriken Godis och läsk rockar fett bjuder vi in till debatt mellan ungdomar och vuxenvärlden. Hur bryter vi dåliga konsumtionsvanor? är huvudfråga för debatten. Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg kommer att presentera resultatet av förbundets senaste undersökningar, som visar att många ungdomar äter godis och dricker läsk flera gånger i veckan och att sötsaker säljs på många högstadieskolor.

I debatten, som leds av Gunilla Klingberg, deltar Ingela Fondin, grundskolerektor Stockholm, Mattias Vepsä, förbundssekreterare SSU och Lars Edström, vice ordförande Liberala ungdomsförbundet tillsammans med elever från Visby.

- Det blir spännande att ta del av samtalen mellan ungdomar och vuxna och det är min förhoppning att vi ska få många konstruktiva förslag, säger Gunilla Klingberg.

Inbjudan bifogas.

Kontaktpersoner

Gunilla Klingberg, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 070-780 00 44

Lena Munck, pressansvarig, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 070-971 84 91Mer information Finns på www.tandlakarforbundet.se - Tandläkarförbundets kartläggningar av läsk- och godisförsäljningen på högstadieskolor samt enkät om niondeklassares syn på läsk och godis.

Fakta: Vår förändrade livsstil med ökad konsumtion av läsk, godis och andra sötsaker är ett hot mot barnens tandhälsa och allmänna hälsa. Sedan 1980 har konsumtionen av läskedrycker ökat från 40 liter per person och år till 68 liter. Även förskolebarnens konsumtion har ökat betydligt. Svenska barn dricker i genomsnitt runt två deciliter saft och läsk per dag. Det finns en koppling mellan dålig tandhälsa, övervikt och följdsjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar.

Det som är dåligt för tänderna är inte heller bra för resten av kroppen. Felaktiga kostvanor är en bov i dramat. Konsumtionen av sötade livsmedel och onyttig kost har ökat lavinartat under de senaste decennierna. Nästan en fjärdedel av den energi barnen får i sig kommer från läsk, godis, glass, snacks och bakverk enligt Livsmedelsverkets studier.

Samtidigt visar Socialstyrelsens kariesstatistik att tandhälsan hos barn visserligen fortsätter förbättras men att förbättringstakten har mattats av. Forskning visar också ett tydligt samband mellan tidig karies och karies i senare åldrar. En avhandling från Sahlgrenska visar t ex att treåriga barn med karies har fem gånger högre risk att som femtonåringar få hål i tänderna jämfört med kariesfria treåringar. Småbarn med hög sötsakskonsumtion har mer karies i tonåren jämfört med barn som sällan eller aldrig äter sötsaker.

Frätskador, dental erosion, är ett växande problem som kopplas samman med vår förändrade livsstil där konsumtionen av läsk anses vara den största bidragande faktorn. Svenska och internationella studier visar en förekomst av frätskador hos barn och ungdomar på mellan 10 och 40 procent.

Undersökningar visar att barnfetman ökat oroande mycket. Mellan 14-23 procent av barnen är överviktiga och 1-4 procent feta. I vissa delar av Sverige är var fjärde 4- åring överviktig. Ett barn som är överviktigt får bland annat svårt att röra sig, blir trött, riskerar att bli mobbat och kan dessutom utveckla sjukdomar som är kopplade till övervikten. Till de mest kända hör högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, förslitningsskador i leder och diabetes.

”Tandläkare mot godis och läsk!” Sveriges Tandläkarförbunds aktivitet ”Tandläkare mot godis och läsk!” kopplar samman munhälsan med den aktuella debatten om folkhälsa och övervikt hos barn. Syftet är att minska konsumtionen av socker i form av godis, läsk och andra sockerrika produkter samt att göra människor medvetna om vanor som ökar risken för försämrad tand- och allmänhälsa.

Sveriges Tandläkarförbund – den odontologiska professionens organisation Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa.

Om oss

Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa. http://www.tandlakarforbundet.se

Media

Media

Dokument & länkar