Målsättning för ny läsk- och godisundersökning: Totalstopp för försäljning av läsk och godis!

Det finns fortfarande skolor som säljer läsk, godis och annat sött till sina elever, trots att ingen idag kan vara ovetande om skadeverkningarna av en ohälsosam kost. - Nu följer vi upp våra två tidigare kartläggningar av läsk- och godisförsäljningen på högstadierna med målet att försäljningen ska upphöra på alla skolor, säger Roland Svensson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.De närmaste veckorna genomför Sveriges Tandläkarförbund en uppföljning av 2005 års kartläggning. Målsättningen är att en ny granskning ska få de skolor som ännu inte agerat att stoppa försäljningen av läsk, godis och annat sött till eleverna.

- Totalstopp för sötsaker och nyttigare mellanmål är den säkraste vägen för skolorna att hjälpa barnen till hälsosamma kostvanor och ett friskare liv, säger Roland Svensson. Sockret skadar både tänderna och barnens allmänna hälsa.

Resultatet av höstens kartläggning kommer att redovisas både kommunvis och på riksnivå. Senare i höst planerar förbundet att uppvakta politiker och beslutsfattare inom skolans område.

- Tandläkarnas engagemang har redan lett till stora förändringar, säger Roland Svensson. Det ser vi i våra kartläggningar. Vår första undersökning för tre år sedan avslöjade en skrämmande verklighet – då sålde sex av tio skolor läsk och godis till eleverna.

Men för att varaktigt förändra konsumtionsvanorna krävs ett brett engagemang och ett större genomslag på flera plan där bl.a. skolor, föräldrar, myndigheter och politiker samverkar.

Kontaktpersoner Roland Svensson, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 0708-35 55 98 Kristina Norberg-Fallgren, presskontakt, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 070-484 17 07

Mer information Mer information hittar du på www.tandlakarforbundet.se, välj Tandläkare mot godis och läsk: - Tandläkarförbundets kartläggningsrapporter med läns- och kommunvisa resultat - Kontaktpersoner länsvis

Fakta Vår förändrade livsstil med ökad konsumtion av läsk, godis och andra sötsaker är ett hot mot barnens tandhälsa och allmänna hälsa. Sedan 1980 har konsumtionen av läskedrycker ökat från 30 liter per person och år till 76 liter. Även förskolebarnens konsumtion har ökat betydligt. Så många som 18 % av 4-åringarna i en studie 2002 drack söta drycker varje dag.
Förutom att socker ökar risken för karies är fetma i sig en riskfaktor för tandhälsan. Färska studier visar att feta barn har lägre salivutsöndring, vilket är en faktor som ökar risken för kariesangrepp. De allra fetaste barnen har i genomsnitt fyra gånger så många hål som barn i motsvarande åldrar i genomsnittsbefolkningen. Studierna visar att fetma också är kopplad till inflammationer i tandkött och runt tänderna.
Frätskador, dental erosion, är ett växande problem som kopplas samman med vår förändrade livsstil där konsumtionen av läsk anses vara den största bidragande faktorn. Svenska och internationella studier visar en förekomst av frätskador hos barn och ungdomar på mellan 10 och 40 procent.
Undersökningar visar att barnfetman ökat oroande mycket. I vissa delar av Sverige är i dag drygt 25 procent av barnen i skolåldern överviktiga. Ett barn som är överviktigt får bland annat svårt att röra sig, blir trött, riskerar att bli mobbat och kan dessutom utveckla sjukdomar som är kopplade till övervikten. Till de mest kända hör högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, förslitningsskador i leder och diabetes, då framförallt den s.k. typ 2-diabetes eller åldersdiabetes som nu börjar uppträda redan i tidig ålder.

”Tandläkare mot godis och läsk!” Sveriges Tandläkarförbunds aktivitet ”Tandläkare mot godis och läsk!” kopplar samman munhälsan med den aktuella debatten om folkhälsa och övervikt hos barn. Syftet är att minska konsumtionen av socker i form av godis, läsk och andra sockerrika produkter samt att göra människor medvetna om vanor som ökar risken för försämrad tand- och allmänhälsa.

Sveriges Tandläkarförbund – den odontologiska professionens organisation Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa hos barn.

Om oss

Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa. http://www.tandlakarforbundet.se