Odontologisk Riksstämma 2011

Svenska Tandläkare-Sällskapet välkomnar dig till sin 47:e Odontologiska Riksstämma. Hela tandvårdsteamet får här tips och råd för sitt dagliga arbete samt de senaste rönen inom aktuell forskning. Vetenskap och klinik har i år fokus på tandvård för äldre, patientsäkerhet och dentoalveolär kirurgi. Parallellt med Riksstämman ordnas Swedental, Nordens viktigaste dentala fackmässa.

Hela programmet finns på http://www.tandlakarforbundet.se/riksstamman/programmet.aspx och kan beställas via e-post på riksstamma@tandlakarforbundet.se eller
tel: 08-666 15 44

Några programpunkter:

Amning – bra för barnens tänder?
Resultaten presenteras från en studie av bakteriefloran på 200 barn, 3 månader gamla.

I studien har man jämfört bakteriefloran i munnen på barn som ammades med barn som fick ersättning.
Forskningsrapport torsdag 14.45 – 16.30 lokal C2


Misstanke om misshandel och övergrepp
Tandvården möter dagligen personer som utsätts för misshandel och missförhållanden i sin hemmiljö. Trots att tandvården har skyldigheter att anmäla missförhållanden rörande barn och ungdomar så är det bara få som kommer till Socialtjänstens kännedom. Hur kan man identifiera tecken och symptom på misshandel och omsorgssvikt i ett tidigt skede? Hur bör vi inom tandvården agera? Vilka skyldigheter har vi?
Symposium fredag 10.45 – 12.15 lokal C2

Invigningen hålls i K1/K2 på torsdag 10-12. Gunilla Klingberg, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet, hälsar välkommen. Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, öppnar stämman.

Pristagare presenteras i samband med invigningen då Svenska Tandläkare-Sällskapet delar ut bl.a. bästa poster 2010, Forssbergs Dentals Stipendiefond och Svenska Tandläkar-Sällskapets pris för bästa avhandling.


Tandläkare utan gränser får Forssbergs pris 2011

Forssbergs pris delas 2011 ut till initiativtagaren och grundaren av organisationen Tandläkare utan gränser, Nikoo Bazsefidpay.

Nikoo Bazsefidpay har målmedvetet med kunskap, envishet och kraft skapat en organisation som genom sitt arbete och sina initiativ ökat medvetenheten bland svensk tandvårdspersonal om den globala tandvårdssituationen. Man har genom orädda initiativ och hårt arbete i miljöer som tidigare inte varit tillgängliga, öppnat möjligheten för svenska tandläkare att på frivillig och ideell basis genomföra volontärarbete på plats i utvecklingsländer. Här har man kunnat erbjuda lokalbefolkningen odontologisk vård och profylaktisk information och instruktion i syfte att förbättra munhälsan, men även till gagn för den allmänna hälsan.

Forskning om långvarig käkmuskelsmärta får
Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling

Långvarig käkmuskelsmärta drabbar ca 10 procent av befolkningen – särskilt kvinnor - och har stor påverkan på livskvalitet.

Nikolaos Christidis har i sin avhandling fokuserat på perifera serotonin typ 3-receptorer (5HT3), som tycks ha en viktig roll vid muskelsmärta. Han har visat att 5HT3 receptorer är uppreglerade i massetermuskeln vid käkmuskelsmärta och att kvinnor har fler receptorer än män. Detta kan förklara ökad förekomst av käkmuskelsmärta hos kvinnor. Han har vidare visat att läkemedlet granisetron, som hämmar 5HT3-receptorer, lindrar käkmuskelsmärta, resultat som i en snar framtid kan leda till en bättre behandling av dessa patienter.

Kontakt

Om du vill ha hjälp med separata intervjuer eller något annat i samband med Riksstämman står vi gärna till tjänst:
Lena Munck, tel 08 666 15 52/070-971 84 91
Andréas Cederlund, tel 0765-142723

Presscenter

Välkommen att ackreditera dig!
Stockholmsmässans Presscenter
http://mail.stockholmsmassan.se/b.aspx?vi=12&vid=847&ucrc=7C1FFFCB

Ida Mlowe, Press Officer Tel: 08 749 44 13 / 070-789 44 13
E-postadress: ida.mlowe@stofair.se

Swedental i Stockholm är Nordens viktigaste fackmässa för dentalbranschen. Tillsammans med Odontologiska Riksstämman ger Swedental en aktuell och komplett bild av forskning, produktnyheter, utveckling och framtid och lockar cirka 13 000 besökare.

Välkommen till årets Riksstämma!

Svenska Tandläkare-Sällskapet
Box 1217, 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00
www.tandlakarforbundet.se

 

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa. http://www.tandlakarforbundet.se

Dokument & länkar