Slut med tårta och glass på dagis – men har föräldrarna abdikerat?

- Tidspressade småbarnsföräldrar tenderar att överlåta ansvaret för hälsosam kost till förskolan och låter barnen bestämma hemma för att det blir enklast och minst konfliktfyllt. Det visar djupintervjuer med föräldrar och förskolepersonal som under våren genomförts på uppdrag av Sveriges Tandläkarförbund. Hur kan vi stötta föräldrar att hålla en hälsosam livsstil? Debatt i Almedalen på Kårhuset Rindi den 1 juli.I intervjuerna framkommer att förskolepersonalen lyssnat till sockerdebatten och idag prioriterar hälsosamma mellanmål och roliga aktiviteter istället för födelsedagskalas med tårta och glass. Föräldrarna har i varierande grad tagit intryck av sockerdebatten, men i socioekonomiskt svaga områden står inte frågan högt på dagordning.

Som förälder nås man av många olika budskap när det gäller barn och matvanor och föräldrarna har svårt att värdera informationen. Idag är man mer orolig för tillsatser än för socker. Dagens spretiga budskap om vad som är bra kost gör föräldrarna osäkra och de efterlyser riktlinjer, konkreta råd och tips.

-Småbarnsföräldrar verkar inte heller medvetna om att dålig tandhälsa och övervikt grundläggs under småbarnsåren. Det tycker vi är allvarligt eftersom forskning visar att dåliga vanor följer med upp i vuxen ålder, säger Roland Svensson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Mat är generellt ett laddat område och ett effektivt vapen för barn att använda i samspelet med föräldrar. Godis ses av barnen som en rättighet och glass och kakor fungerar ibland som muta – för att få barn att äta mat de inte är så förtjusta i eller lugna ett barn som är upprört och ledset i en stressig situation. Anmärkningsvärt är att många barn inte gärna äter grönsaker hemma.

Djupintervjuerna har gjorts för att få mer kunskap om föräldrars och förskolepersonals attityder till barnens sockerkonsumtion och skötseln av deras tänder, som utgångspunkt för informationsinsatser. Intervjuerna har kunnat genomföras tack vare medel ur den fond som FDI och Unilever/Pepsodent har i sitt globala samarbete med tandhälsofrämjande projekt världen över. FDI:s och Unilever/Pepsodents projekt Live Learn Laugh syftar till att förbättra den orala och allmänna hälsan hos barn.

Inbjudan till seminarium bifogas.Kontaktpersoner Roland Svensson, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 070-835 55 98

Kristina Norberg-Fallgren, presskontakt, Sveriges Tandläkarförbund Tfn: 070-484 17 07

Mer information På www.tandlakarforbundet.se finns mer information: -Djupintervjuerna med föräldrar och förskolepersonal i sammandrag

Fakta: Vår förändrade livsstil med ökad konsumtion av läsk, godis och andra sötsaker är ett hot mot barnens tandhälsa och allmänna hälsa. Sedan 1980 har konsumtionen av läskedrycker ökat från 40 liter per person och år till 76 liter. Även förskolebarnens konsumtion har ökat betydligt. Så många som 18 % av 4-åringarna i en studie 2002 drack söta drycker varje dag. Förutom att socker ökar risken för karies är fetma i sig en riskfaktor för tandhälsan. Färska studier visar att feta barn har lägre salivutsöndring, vilket är en faktor som ökar risken för kariesangrepp. De allra fetaste barnen har i genomsnitt fyra gånger så många hål som barn i motsvarande åldrar i genomsnittsbefolkningen. Studierna visar att fetma också är kopplad till inflammationer i tandkött och runt tänderna.
Frätskador, dental erosion, är ett växande problem som kopplas samman med vår förändrade livsstil där konsumtionen av läsk anses vara den största bidragande faktorn. Svenska och internationella studier visar en förekomst av frätskador hos barn och ungdomar på mellan 10 och 40 procent.
Undersökningar visar att barnfetman ökat oroande mycket. I vissa delar av Sverige är i dag drygt 25 procent av barnen i skolåldern överviktiga. Ett barn som är överviktigt får bland annat svårt att röra sig, blir trött, riskerar att bli mobbat och kan dessutom utveckla sjukdomar som är kopplade till övervikten. Till de mest kända hör högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, förslitningsskador i leder och diabetes, då framförallt den s.k. typ 2-diabetes eller åldersdiabetes som nu börjar uppträda redan i tidig ålder.
”Tandläkare mot godis och läsk!” Sveriges Tandläkarförbunds aktivitet ”Tandläkare mot godis och läsk!” kopplar samman munhälsan med den aktuella debatten om folkhälsa och övervikt hos barn. Syftet är att minska konsumtionen av socker i form av godis, läsk och andra sockerrika produkter samt att göra människor medvetna om vanor som ökar risken för försämrad tand- och allmänhälsa.

Sveriges Tandläkarförbund – den odontologiska professionens organisation Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa.

Om oss

Sveriges Tandläkarförbund arbetar för tandläkarnas professionella intresseområden. Förbundet erbjuder tandläkarna ett omfattande efterutbildningsprogram och medverkar i den årliga Odontologiska riksstämman samt ger ut Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal. Förbundet verkar bl.a. genom "Tandläkare mot godis och läsk" för en bättre oral och allmän hälsa. http://www.tandlakarforbundet.se

Prenumerera

Dokument & länkar