Stort möte för världens unga akademier i Stockholm

Den 16–18 november äger ett stort möte rum i Stockholm för representanter från unga akademier från hela världen: The 2nd Worldwide meeting of Young Academies. De beskrivs som del av en renässansrörelse, The Young Academy Movement, aktiva forskare mitt i karriären som organiserar sig för att samarbeta över ämnes- och nationsgränser. Sveriges unga akademi och The Global Young Academy står värdar för mötet. 

Till mötet kommer unga forskare från 33 länder. Det är ett viktigt tillfälle för de unga akademierna att fördjupa kontakter och samarbeten. Akademierna verkar som förebilder och vill förmå unga att välja en karriär som forskare. Nätverken har stor potential som brobyggare, till exempel vad gäller arbetet med globala utmaningar där forskningen har en tung uppgift. 

Sveriges unga akademi (SUA) och The Global Young Academy (GYA) välkomnar journalister till mötet tisdagen den 17 november då EU-kommissionens forskningsorgan Joint Research Centre (JRC) arrangerar:

Joint Conference: “Scientific support for policy making in sustainable development: Joining forces”

När? Tisdag 17 november kl. 09.00–16.15
Var? Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4a, Stockholm
Mer information: http://sverigesungaakademi.se/wwm2015
Program bifogas (pdf)

Målet med Joining Forces-konferensen är att identifiera hur forskningen kan bidra till uppfyllandet av de nya hållbarhetsmålen, The Global Goals, som FN beslutade om i september. Hållbarhetsmålen har också en stark koppling till agendan för klimattoppmötet i Paris i december. 

Ledande svenska experter inom global hälsa och hållbarhetsforskning, Hans Rosling och Johan Rockström, ger keynote-föreläsningar. Medverkande yngre forskare är bland andra Helena Filipsson, klimatforskare vid Lunds universitet och ledamot i SUA, och Noble Banadda, kemiingenjör och bevattningsexpert, ledamot av GYA. Bland de medverkande finns också statssekreterarna Anders Lönn, Utbildningsdepartementet, och Maja Fjaestad, Strategi- och framtidsfrågor. Vid mötet kommer också The New York Academy of Sciences presentera the Global STEM Alliance, där både SUA och GYA är partners.

Deltagarna är också inbjudna till en mottagning i Stadshuset av Stockholms Stad, guidad tur på Kungl. Vetenskapsakademien och på middag hos Nobelmuseet.  

Arrangörer: Sveriges unga akademi, ett oberoende tvärvetenskapligt forum med de mest framstående yngre forskningsledarna i Sverige, den internationella systerakademin The Global Young Academy och EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC) som bistår Kommissionen med vetenskapliga underlag för beslutsfattande.

Kontakt:
Anna Sjöström Douagi
, vd, 072-7429793, asd@sverigesungaakademi.se
Annika Moberg, kommunikationsansvarig, 070-3253218, annika@sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 47 ledamöter.

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Stort möte för världens unga akademier i Stockholm http://sverigesungaakademi.se/wwm2015
Twittra det här