Svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel hedras

Torsten Wiesel, svensk hjärnforskare, läkare och Nobelpristagare i medicin, är en internationell vetenskaplig fixstjärna. Nu hedras Wiesel av Sveriges unga akademi med symposiet Visions of the Brain – A tribute to Torsten Wiesel, som handlar om Wiesels forskningsområde: hjärnan. Wiesel deltar som hedersgäst på symposiet. Presentationer ges av forskare från Danmarks, Israels, Sveriges och Tysklands unga akademier, samt av keynote speakers från Harvard och Rockefeller University, USA.

Datum: 2 december 2013
Tid: 09:00–16:45

Plats: Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm
Symposiet ges på engelska och är öppet för allmänheten, anmälan är obligatorisk.
Media: kontakta Annika Mobergannika@sverigesungaakademi.se, 070-325 32 18 för intervjuer eller frågor.
Mer information: www.sverigesungaakademi.se/visions

Symposiet Visions of the Brain – A tribute to Torsten Wiesel arrangeras av Sveriges unga akademi. Temat för symposiet är hjärnan, från neuroforskning direkt ur Torsten Wiesels fält om synen, till studier om vår uppfattning om oss själva, om depression och om drogen GHB. Bland föreläsarna finns forskare från de unga akademierna i Danmark, Israel, Sverige och Tyskland. Keynote speakers är inga mindre än Cori Bargmann, Torsten N. Wiesel Professor vid Rockefeller University och Elio Raviola, Bullard Professor of Neurobiology vid Harvard University. Visions sammanfaller med 50-årsjubileet av de arbeten som ledde fram till Nobelpriset i medicin, som Wiesel delade med David Hubel 1981.

TORSTEN WIESEL, utbildad vid KI, har under många år lett några av USA:s mest framgångsrika forskningsmiljöer vid Harvard respektive Rockefeller University. Wiesel ledde den legendariska institutionen för neurobiologi vid Harvard under 24 år, rekryterades sedan till Rockefeller där han var rektor 1991–1998. Wiesels gärning sträcker sig dock utanför det egna laboratoriet och universitetet. Han har bland annat arbetat för tvärvetenskap och för att skapa möjligheter för unga forskare att bedriva oberoende forskning, till exempel som generalsekreterare för den internationella organisationen Human Frontiers Science Program. Wiesel har också gjort betydande insatser för forskare i utsatta situationer, bland annat som en av grundarna till the Israeli-Palestinian Science Organization, och som ordförande för den amerikanska vetenskapsakademins (NAS) kommitté för mänskliga rättigheter. Han har också prioriterat jämställdhetsarbete och anställde en av de första kvinnliga professorerna, Mary E. Hatten, vid Rockefeller. Sveriges unga akademi gläds särskilt åt att Torsten Wiesel tagit på sig uppdraget som vår vetenskaplige beskyddare och är också, sedan 2012, hedersledamot i Akademin. 

Kontakt:
Christian Broberger, Fil.dr, Christian.Broberger@neuro.ki.se, 08-524 870 38

Mia Lindskog, Fil.dr, mia.lindskog@ki.se, 08-524 870 81
Annika Moberg, Kommunikationsansvarig, annika@sverigesungaakademi.se, 070-325 32 18
www.sverigesungaakademi.se 

Sveriges unga akademi är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för några av de bästa unga forskarna i Sveriges inom alla ämnesområden. Ledamöterna väljs in för en 5-årsperiod och kriterier för inval är vetenskaplig excellens och ett visat intresse för akademins frågor. Sveriges unga akademi bildades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) med finansiering av Ragnar Söderbergs stiftelse. 

Media

Media

Snabbfakta

Svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel hedras http://www.sverigesungaakademi.se/pmVisions
Twittra det här