LINK ett lovande projekt

- LINK har stor potential att bli ett verkligt effektivt verktyg för mindre och medelstora företag som behöver hjälp med sina teknikfrågor. Inom verkstadsindustrin ser vi därför positivt på att vi nu får ekonomiska möjligheter att bedriva LINK i en betydligt större skala. Det sade Heinrich Blauert, VD för Sveriges Verkstadsindustrier, när han tillsammans med näringsminister Anders Sundström presenterade projektet LINK helpdesk vid en presskonferens på torsdagen. - Det pilotförsök som har varit igång ett halvår visar att modern internet- teknik ger företagen bättre tillgänglighet till expertis och snabbare svar än någon annan form av s k tekniköverföring hittills har klarat. En annan viktig förklaring till det lyckade resultatet är att helpdesken har en beredningsfunktion som hjälper forskare och praktiker att förstå varandra. För ytterligare information om LINK-projektet, kontakta Magnus Areskoug, tfn 08-782 08 54 eller titta på http://link.combra.se. FAKTA om LINK: LINK ger företagen tillgång till teknisk expertis via en bemannad helpdesk i kombination med internetteknik. Drygt 100 företag har hunnit testa LINK under det halvår som ett pilotförsök har pågått. Cirka 300 frågor har hanterats av 17 teknikresurser, dvs experter på företag, myndigheter, forskningsinstitutioner. Som exempel kan nämnas ESAB Welding Equipment AB, Korrosionsinstitutet, Institutet för verkstadsteknisk forskning, Institutet för fiber- och polymerteknologi, Högskolan i Kristianstad, Grafisk teknik/KTH, Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. Pilotförsöket har bedrivits av Sveriges Verkstadsindustrier, Plast- och Kemibranscherna samt Grafiska Företagens Förbund.

Prenumerera

Dokument & länkar