Förbereder nya bostadsområdet i Flemingsberg

Innan hus kan börja resas måste ledningar och avlopp ligga på plats och marken under husen förberedas.

I dag en byggarbetsplats. Imorgon ett område med bostäder och lekande barn.

Det förberedande arbetet inför det nya bostadsområdet Visättra ängar i Flemingsberg söder om Stockholm är igång. På plats finns Svevia för att göra området klart att börja bygga på.

- Vårt uppdrag är dels att bygga en lokalgata in till området men också se till att allt som måste finnas klart under marken finns på plats, så som ledningar för el, tele och fjärrvärme. Vi lägger också ner ledningar för vatten och avlopp och installerar en pumpstation, säger Henrik Åslund, arbetschef.

Intill arbetsplatsen finns ett vackert naturområde som ska sparas

- Där finns klättervänliga träd, stora stenar och kommer säkert att bli en fin lekplats för de barn som flyttar in i området när det står klart.

Svevias del av projektet ska vara färdigt till sommaren 2015. Anbudet är värt 16 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Åslund, arbetschef, Svevia, tfn; 08-404 10 06

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Om oss

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vårt uppdrag är dels att bygga en lokalgata in till området men också se till att allt som måste finnas klart under marken finns på plats, så som ledningar för el, tele och fjärrvärme.
Henrik Åslund, arbetschef