Svevia gör plats för nya parkeringshuset i Solna

Förberedande markarbetande pågår i Solna för ett nytt parkeringshus med 850 platser.

Nu har arbetet med det nya parkeringshuset intill Solna Buisnesspark startat. Innan bygget av själva huset kan starta måste marken förberedas genom att gräva ur och göras stabil. Svevia har fått uppdraget att utföra mark och betongarbetet av Fastighets AB Cirkustenen Holding.

- Tidigare har det varit en avlastningszon för lastbilar. Vi frigör ytan och förbereder marken och grunden för parkeringshuset. Markarbetet betyder att vi  schaktar ur marken och spränger bort berg för att sedan med hjälp av pålning skapa en stabil grund för parkeringshuset som till hälften kommer att vila på pålar och till hälften på det befintliga berget. Sedan ska vi gjuta parkeringshusets bottenplatta innan andra tar över och bygger upp själva parkeringshuset, säger Henrik Åslund, Svevia.

Parkeringshuset är ett av flera markarbeten som Svevia vunnit för fastighetsbolag i Stockholm.

-Vi är specialister på väg och infrastruktur. Den kompetens och de resurser som behövs för mark och betongarbete för en bro är den samma som för vilken annan byggnad som helst. I storstäderna byggs det ständigt nytt vilket gör marknaden för nybyggnad intressant för oss.

Projektet har startat och beräknas vara avslutat Mars 2015 Anbudet är värt 14 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Åslund, arbetschef, Svevia, tfn; 08-404 10 06

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Om oss

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den kompetens och de resurser som behövs för mark och betongarbete för en bro är den samma som för vilken annan byggnad som helst. I storstäderna byggs det ständigt nytt vilket gör marknaden för nybyggnad intressant för oss.
Henrik Åslund, arbetschef