Upprustning av vägar

För bättre trafiksäkerhet och långsiktig hållbarhet kommer väg 670 mellan Gumboda och Robertsfors samt väg 664 mellan Bygdeå och Västra Sjulsmark att rustas upp.

Svevia har fått uppdrag av Trafikverket att utföra vägförstärkningsarbeten på båda sträckorna. Uppdragen är tillsammans värda 71,5 miljoner kronor.

– En vägförstärkning betyder att vi renoverar och förbättrar en befintlig väg. Alla vägkonstruktioner förändras under åren av den belastning den utsätts för i form av trafik och naturkrafter. Beroende på hur den befintliga vägkonstruktionen är utförd och vilka förutsättningar som finns för vägen ser åtgärderna lite olika ut. Men i stor sett innebär en vägförstärkning att man gräver ur gammalt material, stenar som får tjälen att orsakar sprickor och bulor tas bort, nya vägtrummor grävs ner och vägkroppen byggs upp med nytt material för att vara hållfast och stabil, säger Mikael Gerklev, Svevia

På den 10 kilometer långa sträckan mellan Robertsfors - Gumboda kommer Svevia att gräva ner till 1.80 meter djupt för att ta bort stenbumlingar ur vägen. De ska även bygga en cykelbana längs väg 670 genom Robertsfors by för en mer trafiksäker cykelmiljö. Vägen mellan Bygdeå och Västra Sjulsmark som idag till hälften är grusväg kommer att få en ny asfaltbeläggning för hela sträckan.

– Vägförstärkningar är ett ständigt närvarande behov för stora delar av vägnätet i Västerbotten, vilket gör det till en intressant marknad för oss entreprenörer inom väg och infrastruktur, det ger också arbetstillfällen för våra underleverantörer som åkerier och maskinförare. Arbetet kommer att påverka framkomligheten, så jag vill verkligen uppmana trafikanter och pendlare att passera försiktig förbi våra arbetsplatser för att inte utsätta sig själva och våra vägarbetare för onödiga risker.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Gerklev, arbetschef, Svevia: 090-17 26 56

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Taggar:

Om oss

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vägförstärkningar är ett ständigt närvarande behov för stora delar av vägnätet i Västerbotten, vilket gör det till en intressant marknad för oss entreprenörer inom väg och infrastruktur.
Mikael Gerklev, arbetschef