Bolagsstämmokommuniké 01 juli 2004

Svithoid Tankers AB (publ) höll igår kväll, den 30 juni 2004, sin ordinarie bolagsstämma. Vid ett tidigare under dagen hållet tekniskt möte fick styrelsen en detaljerad genomgång av bolagets nybyggnadsprojekt. ASP Ship Management kunde rapportera att tidplanen hålls, att så kallade tanktester kommer att genomföras om cirka tre veckor samt att varvets stålarbeten planenligt går igång i slutet av augusti. Vid bolagsstämman presenterades resultatet från nyligen genomförd nyemission i bolaget. Inklusive Catfish Shipping AB:s andel (huvudägaren) inbringade emissionen drygt fem miljoner kronor. Det konstaterades även att bolaget tillförts ett 30-tal helt nya aktieägare. Vidare genomfördes omval av bolagets styrelse och nyval av bolagets revisor samt ändrades bolagsordningens aktiekapitalgränser och bemyndigades styrelsen att vid behov föreslå ytterligare nyemissioner. Styrelsen

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar