Svithoid Tankers genomför förvärvet av Vedrey Heden

Svithoid Tankers har, genom det fartygsägande bolaget Whiteport Shipping Ltd, slutfört det tidigare avtalade förvärvet av Mt Vedrey Heden. Fartyget har tidigare hyrts in under ett bare-boatavtal med ett avtalat förvärv under augusti 2007. Förvärvet kommer att ha en positiv resultatpåverkan då finansieringskostnaderna kommer att understiga den tidigare bare-boathyran. Svithoid Tankers äger 75 % av det fartygsägande bolaget.

Mt Vedrey Heden seglar idag under ett långtidskontrakt där hon är sysselsatt med distribution av oljeprodukter åt det amerikanska oljebolaget Conoco Phillips. Teknisk drift och bemanning, kommer som tidigare, att skötas av Columbia Shipmanagement.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Nygren, VD
+46 8 546 999 42
fredrik.nygren@svithoidtankers.com
www.svithoidtankers.com

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar