Svithoid Tankers omförhandlar avtal för Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor

Svithoid Tankers senaste nybyggen, Mt Vedrey Tora (3.515 dwt) och Mt Vedrey Thor (3.515 dwt), är sedan tidigare befraktade på sjuåriga timecharteravtal till det engelska rederiet James Fisher Everard Ltd. Omförhandling av dessa avtal har nu skett varefter Mt Vedrey Tora går in på ett fyra-årigt bareboatavtal och Mt Vedrey Thors timecharter förkortas från sju till fem år. Överenskommelsen väntas medföra ett förbättrat resultat.


Kontaktpersoner Svithoid Tankers:

Fredrik Nygren, Verkställande Direktör
Tel: 08 546 999 42
E-mail: fredrik.nygren@svithoidtankers.com

Sven Lundgren, Vice Verkställande Direktör
Tel: 08 546 999 44
E-mail sven.lundgren@svithoidtankers.com

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Prenumerera

Dokument & länkar