Tanktester nu genomförda

Svithoid Tankers AB (publ) nybyggnadsprojekt befinner sig i en intensiv fas. Under de gångna veckorna genomfördes tanktester, det vill säga modelltester av Svithoid Tankers AB (publ) produkttanker (LMG 34) i skala 1:20. Testerna genomfördes vid Danish Maritime Institutes anläggning utanför Köpenhamn. Stålarbeten vid varvet kommer därför att påbörjas under augusti månad. Detta innebär att nästa viktiga hållpunkt är nu kölsträckning av det första fartyget, vilket planeras ske i november. Projektet följer således väl fastlagd tidsplan med leverans av det första fartyget i november 2005 och av det andra fartyget i juni 2006.

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar