Fredrik Grevelius ersätter Mats Qviberg i valberedningen för Svolder AB (publ)

Fredrik Grevelius ersätter Mats Qviberg som Investment AB Öresunds representat i valberedningen för Svolder AB (publ).

Stockholm den 1 september 2014

SVOLDERS VALBEREDNING

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), ordförande i valberedningen, 031-771 37 50
Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)
Caroline Sundewall (styrelsens ordförande och sammankallande)

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar