INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2008/2009

VERKSAMHETSÅRET 2008/2009
Delårsrapport I, 3 månader 2008/2009: 18 december 2008
Delårsrapport II, 6 månader 2008/2009: 19 mars 2009
Delårsrapport III, 9 månader 2008/2009: 17 juni 2009
Bokslutskommuniké, 12 månader 2008/2009: 24 september 2009
Årsredovisning, 2008/2009: Början av november 2009
Årsstämma, 2008/2009: 19 november 2009

VERKSAMHETSÅRET 2009/2010
Delårsrapport I, 3 månader 2009/2010: 18 december 2009


Stockholm den 12 september 2008

SVOLDER AB (publ)

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar