Substansvärde 2009-06-05: 55 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 55 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 45 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 32 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar