Substansvärde 2010-07-02: 70 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se .

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar