SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2016/2017

Delårsperiod: 1 september 2016–31 maj 2017 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2017 (3 mån)

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var  655,0  (407,5) MSEK, motsvarande  51,20  (31,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade  30,4% , inklusive reinvesterad utdelning, till  218,90  SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg  41,5% , inklusive reinvesterad utdelning, till  224,50  SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg  15,7% .
– På balansdagen var substansvärdepremien  2,5% för B-aktien samt 29,0% för A-aktien .

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var  220,7  (193,8) MSEK, motsvarande 17,20 (15,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade  8,5% , till  218,90  SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg  4,4% , till  224,50  SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg  9,1% .

2 juni 2017
– Substansvärdet var  220  SEK per aktie och aktiekursen  226,50  SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Scandic Hotels, Saab och Nolato
Negativa: Troax och Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: FM Mattsson Mora, Beijer Electronics och Mekonomen
Minskat: Saab och Nolato

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna i nformation är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se .

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar