SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2011/2012

 

VERKSAMHETSÅRET 2011/2012
Delårsrapport I, 3 månader 2011/2012: 13 december 2011
Delårsrapport II, 6 månader 2011/2012: 16 mars 2012
Delårsrapport III, 9 månader 2011/2012: 15 juni 2012
Bokslutskommuniké, 12 månader 2011/2012: 26 september 2012
Årsredovisning, 2011/2012: Början av november 2012
Årsstämma, 2011/2012: 21 november 2012

Stockholm den 31 augusti 2011
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar