Svolders substansvärde 2013-11-22: 85 SEK/aktie (exkl. utdelning om 2,10 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 2,10 SEK/aktie som avskiljdes den 21 november 2013.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 36 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 32 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 75,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar