Svolders substansvärde ökade under 2015 med 34 procent. Substansvärde 2015-12-30: 135 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie under de tre sista handelsdagarna i december 2015.

Under kalenderåret 2015 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning om 2,50 SEK/aktie, med 34 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod med 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 123,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70

Taggar:

Om oss

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar