Brist på vinterplatser och båtbottentvätt i kommunala fritidsbåthamnar

Det råder brist på vinteruppläggningsplatser för fritidsbåtar och spolplattor för båtbottentvätt i kommunala anläggningar.
– Vinteruppläggningsplatser och tillgång till bottentvätt är en nyckelfaktor för båtlivet och miljön. För att så många som möjligt ska kunna uppleva glädjen med att ha egen båt är det viktigt att kommunerna kan erbjuda sina invånare den servicen, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

I Sweboats undersökning av båtlivet i Sverige uppgav i år 73 kommuner att de driver hamnar för fritidsbåtar. Tillsammans har de 47 685 båtplatser till uthyrning men bara 10 898 uppläggningsplatser för vinterförvaring. Det innebär att 23 procent av båtarna också kan få tillgång till en kommunal vinteruppläggningsplats. Jämfört med 2012*, då mätningen senast gjordes, innebär det en nedgång med drygt 3 200 vinterplatser i kommunal regi.

Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna. Drygt 60 procent av kommunerna som driver hamnar (44 av 73) erbjuder inga vinteruppläggningsplatser alls. Bra på att erbjuda vinteruppläggning är bland andra Härnösands kommun som inte driver hamnar på sommaren men väl 250 vinteruppläggningsplatser, Kristinehamn (300–500), Trelleborg (400–380), Vellinge (171–150) och Söderhamn (200–150).

Privata aktörer och ideellt drivna båtklubbar redovisar en större tillgång på vinteruppläggningsplatser än kommunerna. Totalt har de privata företagen i undersökningen plats för 91 procent av båtarna som har plats vid kommersiella bryggor på sommaren (11 545 av 12 694). Båtklubbarna har uppläggningsplatser för 57 procent av båtarna som har bryggplats på sommaren (15 763 av 27 746). Totalt redovisas i undersökningen 88 125 båtplatser på sommaren och 38 206 vinteruppläggningsplatser, vilket innebär vinterplats för 43 procent av båtarna med båtplats under båtsäsongen, att jämföra med 50 procent 2012.

Inför vinteruppläggningen rekommenderas alla båtägare också att rengöra båtbottnen, men här uppstår problem för den som har sin båt i en kommunal hamn. Endast 16 av 73 kommuner (22 procent) som driver hamnar har en anläggning för båtbottentvätt. Motsvarande siffror för privata anläggningar är 29 av 67 (43 procent) och för ideella båtklubbar 33 av 208 (16 procent). Många kommuner har bidragit till etableringen av båtbottentvättar hos privata aktörer genom att ansöka om statliga så kallade LOVA-bidrag.

– Ur miljösynpunkt är det naturligtvis bra om fler anläggningar erbjuder möjlighet till båtbottentvätt i anslutning till vinteruppläggningsplatserna, säger Mats Eriksson.
Sweboat granskar regelbundet förutsättningarna för båtliv i Sverige. I en enkätundersökning svarar kommuner och andra båtlivsaktörer på frågor om bland annat båtplatser och service. I undersökningen deltog huvudsakligen kustkommuner och kommuner runt de större sjöarna, totalt 113 kommuner, jämte båtklubbar och kommersiella företag. Strömstad utsågs i maj till Årets Båtkommun 2014.

* Jämförelsen med 2012 ska endast ses som en fingervisning, eftersom det delvis är andra kommuner som besvarat enkäten 2014 än 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Eriksson, vd, Sweboat. Telefon: 070–342 06 99. E-post: mats.eriksson@sweboat.se.

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund – har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin: Båttillverkarna, Marinmotorgruppen, Båttillbehörsgruppen, Marinhandlarna, Svenska Varvsföreningen, Finans- och Försäkringsgruppen samt Svenska Bryggleverantörers Förening. Sweboat verkar för att skapa gynnsamma förhållanden för båtbranschen och förståelse för branschens roll i samhället.

Dokument & länkar