Antal aktier och röster i Sweco efter omvandling

 

Under augusti månad 2011 har på aktieägares begäran 3 399 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Det totala antalet röster uppgår därefter till 17 598 793,1, varav A-aktier motsvarar 9 385 676 röster och B-aktier 8 213 117,1 röster. Det totala antalet aktier uppgår till 91 516 847, varav 9 385 676 A-aktier och 82 131 171 B-aktier.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 698 320 egna B-aktier, då bolaget löpande förvärvar egna aktier baserat på beslut om bemyndigande därom av årsstämman 2011. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar. Aktiekapitalet uppgår till 91 516 847 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Bo Jansson, finansdirektör och vice vd i Sweco, 08-695 66 06, 0734-12 66 06.
bo.jansson@sweco.se

Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco, 08-695 66 12, 0734-12 66 12.
fredrik.hedlund@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har ca 6 000  anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/8 kl 08.30.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar