Antal aktier och röster i Sweco per den 30 juni 2009

Enligt lag skall svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad – om en ändring av det totala antalet aktier eller röster skett – offentliggöra ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ändringen skett. Under juni månad 2009 registrerades hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB den emission av 2 500 000 C-aktier till HQ Bankaktiebolag som genomförs inom ramen för implementeringen av aktiebonusprogram 2009. Samtliga 2 500 000 C-aktier har sedermera återköpts av Sweco. Det totala antalet aktier i Sweco uppgår därmed till 92 002 110, varav 9 389 075 A-aktier, 80 113 035 B-aktier och 2 500 000 C-aktier. Sweco innehar 559 073 B-aktier och 2 500 000 C-aktier i eget förvar. Det totala antalet röster i Sweco uppgår till 17 650 378,5. Sweco äger dock ej rösträtt för de B-aktier och C-aktier som det innehar. Aktiekapitalet uppgår till 92 002 110 SEK.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar