Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

Bolagsverket har under maj månad 2018 på aktieägares begäran registrerat att 49 655 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter registrering av omvandlingen finns det, per den 31 maj 2018, 121 583 819 aktier, varav 10 484 076 A-aktier, 110 599 743 B-aktier och 500 000 C-aktier, motsvarande 21 594 050,3 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 583 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 2 292 909 egna B-aktier och 500 000 egna C-aktier, totalt 2 792 909 egna aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B- och C-aktier som bolaget innehar.

För ytterligare information kontakta: 

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Johnny Nylund, presschef Sweco, 073-773 51 89, johnny.nylund@sweco.se

 
Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 16:00

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar