Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

 

Sweco AB kommer den 16 mars 2012 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet. Årsstämman hålls den 17 april 2011 kl. 15.00 på Hotel Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco, 08-695 66 12, fredrik.hedlund@sweco.se

Caroline Lindgren, bolagsjurist i Sweco, 08-695 65 73, caroline.lindgren@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6.7 Mdr och har ca 7 400 anställda i tolv länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2012  kl. 08.30.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar