Ledningsförändringar i Sweco

 

Jonas Dahlberg har utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör, CFO, i Sweco-koncernen. Han efterträder Bo Jansson från och med den 1 maj 2012. Bo Jansson, som fyller 60 år under 2012, lämnar befattningen som vice vd och CFO men kommer även i fortsättningen att ingå i Swecos koncernledning. Direkt underställd Swecos koncernchef får han ansvar för finansieringsfrågor, förvärv, IR och risk management. Bo Jansson har arbetat som CFO i Sweco sedan år 2000 och som vice vd sedan 2008.  

Jonas Dahlberg är 38 år och har arbetat i Sweco sedan 2008 med ansvar för koncernens affärsutveckling och som vd i Sweco Ryssland. Jonas Dahlberg, som dessförinnan kommer från McKinsey, har bland annat ansvarat för koncernens förvärvsaktiviteter. Jonas är civilingenjör och civilekonom från Umeå Universitet.

Ledningsförändringen innebär att Swecos koncernledning utökas med en person och utgörs från och med den 1 maj 2012 av Mats Wäppling, Jonas Dahlberg och Bo Jansson.

Till ny vd i Sweco Ryssland har utsetts Bo Carlsson, som för närvarande är vd i Sweco Environment. Bo Carlsson har arbetat i Sweco-koncernen i sammanlagt 22 år, bland annat som vd i Sweco Management och regionchef inom Sweco Environment. Bo tillträder sin nya befattning den 1 maj 2012.

För ytterligare information kontakta:

Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, 08-695 66 07, 070-645 03 21 mats.wappling@sweco.se
Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco, 08-695 66 12, 0734 12 66 12 fredrik.hedlund@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6,7 Mdr och har ca 7 400 anställda i tolv länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2012, kl. 09.00.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar